Podaci o firmi | Moj Kiosk

Podaci o firmi

Štampa sistem d.o.o.
Milutina Milankovića 19

11070 Novi Beograd
Telefon: 011/7159-534

info@mojkiosk.rs

Osnovni podaci

Matični broj: 20052694
PIB: 103915893
Šifra delatnosti: 4711

Bankarski računi

Broj tekućeg računaNaziv banke
170-30024164000-38Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd
355-1072707-79Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad
105-51741-06Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš
340-11004056-63Erste Bank A.D.- Novi Sad
265-1100310005742-89 265-1040310001474-98Raiffeisen banka A.D.- Beograd
325-9500700032306-83
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad
160-0000000927619-52
Banca Intesa A.D.- Beograd
165-0000000019512-97
Addiko bank AD Beograd
275-10221585237-25
Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd